SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn

漢越辭典摘引

Phàm lệ
ed. 2024

Tổng quát

Từ điển này phát triển từ những dữ kiện thâu thập trong bản điện tử của bộ Hán Việt Tự Điển Thiều Chửu
Dang The Kietđã phổ biến từ năm 2003.

Tất cả các mục từ được biên soạn lại, bổ sung toàn diện theo cấu trúc mới, dựa trên những nguyên tắc sau đây:

1. Phân loại từ: danh từ, động từ, hình dung từ, phó từ, đại từ, liên từ, giới từ, trợ từ, đại từ, thán từ, trạng thanh từ.

2. Phân biệt rõ ràng phần định nghĩa, phần thí dụ và phần trích dẫn. Ngoài ra, còn có thêm phần ghi chú khi cần thiết.

3. Các trích dẫn đều có ghi đủ tên tác giả hoặc tác phẩm cùng với nhan đề, chương, hồi, v.v. cho tiện việc tra cứu.

 

Cách sử dụng

[1] Tra theo từ hoặc

Click vô tab [Từ 辭]
Gõ vào ô trống từ đơn hoặc từ ghép muốn tìm (viết bằng chữ abc hoặc chữ Hán 漢)
Kết quả hiện ra trong cột bên trái: bảng những chữ đơn hoặc những từ ghép có trong Từ Điển
Click lên [chữ đơn 字] hoặc [từ ghép 辭] sẽ thấy định nghĩa tương ứng trong cột bên phải

Thí dụ:
Gõ vào ô trống [tuyết]
Kết quả như sau;

Dang The Kiet

Chú ý:

a) click lên mỗi [chữ Hán] trong trang định nghĩa => sẽ xem được định nghĩa của chính [chữ Hán] đó trong từ điển
b) dưới mỗi trang định nghĩa của một [chữ Hán] là những link (đường dẫn) đến trang định nghĩa của những [từ ghép] với [chữ Hán] đó (nếu có trong data base từ điển)

Thí dụ: dưới trang định nghĩa của chữ Hán 雪 có những đường dẫn sau đây:

1. [映雪讀書] ánh tuyết độc thư 2. [白雪] bạch tuyết 3. [冰雪] băng tuyết 4. [冰雪聰明] băng tuyết thông minh 5. [昭雪] chiêu tuyết 6. [大雪] đại tuyết 7. [玉雪] ngọc tuyết 8. [雪霜] tuyết sương 9. [雪上加霜] tuyết thượng gia sương

[2] Tra theo Bộ Thủ

Click vô tab [Bộ 部]
Bảng 214 Bộ Thủ chữ Hán hiện ra trong cột bên trái
Click lên bộ thủ muốn tìm
Toàn thể các mục từ trong bộ thủ này hiện ra xếp theo thứ tự các số nét (thêm vào bộ thủ)
Click lên [chữ đơn 字] muốn tìm sẽ thấy định nghĩa tương ứng trong cột bên phải

Dang The Kiet

[2] Tìm trong định nghĩa

Click vô tab [Tìm trong định nghĩa]
Gõ vào ô trống [hàng chữ] muốn tìm, viết bằng chữ abc (ít nhất 2 chữ đơn) hoặc chữ Hán 漢, trong tất cả các định nghĩa có trong Từ Điển
Kết quả là bảng những mục từ tương ứng hiện ra trong cột bên phải

Thí dụ 1:
Gõ vào ô trống [Nguyễn Du]
Kết quả là bảng 345 mục từ có trích dẫn thơ chữ Hán của tác giả Nguyễn Du

Dang The Kiet

Thí dụ 2:

Gõ vào ô trống [三國演義]
Kết quả là bảng 866 mục từ có trích dẫn văn trong truyện "Tam quốc diễn nghĩa".

[3] Phiên âm

Click vô tab [Phiên] (Phiên âm)
Item này cho phép chuyển một [đoạn văn chữ Hán] sang [bản văn viết bằng chữ abc] đọc theo âm Hán-Việt

Thí dụ:
Gõ vào ô trống Lời tựa bài thơ chữ Hán Long Thành cầm giả ca 龍城琴者歌 của Nguyễn Du: [龍城琴者。不知姓氏。聞其幼年從學撥阮琴於黎宮花嬪部中。西山兵起。舊樂死散。其人流落市廛。。。]
Click lên nút [GO]: Kết quả phiên âm hiện ra trong khung bên trái

Dang The Kiet

Chú ý: click lên [một chữ Hán] trong cột kết quả phiên âm => xem được định nghĩa của chữ đó trong khung bên phải.

[3] Hoán chuyển

Click vô tab [Hoán] (Hoán chuyển)
Item này cho phép hoán chuyển một [đoạn văn chữ Hán dạng phồn thể] sang [đoạn văn chữ Hán dạng giản thể] và ngược lại

Thí dụ:
Gõ vào ô trống [覺而後知其夢也]

Dang The Kiet
Click lên nút [GO]: Kết quả hoán chuyển hiện ra trong cột thứ hai: [觉而后知其梦也]

Tài liệu tham khảo

Ngoài các tự điển, từ điển, sách in quen thuộc, chúng tôi tận dụng các trang từ điển ngày càng đầy đủ và hữu hiệu trên mạng Internet, đặc biệt là những websites sau đây:

Quốc Ngữ Từ Điển 國語辭典 (Taiwan)
Hán Điển 漢典
Chinese Chinese Dictionary
Tân Hoa Tự Điển 新華字典
MDBG Chinese-English Dictionary


Xin click vào đây để xem toàn bộ: [tài liệu tham khảo]
Các chữ viết tắt

(Danh) = Danh từ
(Động) = Động từ
(Hình) = Hình dung từ
(Liên) = Liên từ
(Thán) = Thán từ
(Giới) = Giới từ
(Phó) = Phó từ
(Trợ) = Trợ từ
(Đại) = Đại từ
(Trạng thanh) = Trạng thanh từ

Kí hiệu

◎Như: = thí dụ
◇ = trích dẫn
§ = ghi chú

Quy ước

• Dấu thinh: đánh dấu thinh trên nguyên âm ở giữa chữ Quốc Ngữ.
• i, y: để tránh phải ghi trùng lập (kì/kỳ, lí/lý, mĩ/mỹ, v.v.), chỉ dùng "y dài" cho các trường hợp có âm đọc khác "i ngắn" (ay, uy, oay, v.v.). Ngoại lệ: tôn trọng thói quen lâu đời, không dùng "i ngắn" cho đa số các chữ Quốc Ngữ bắt đầu bằng "y": y, yêu, yên, v.v.


Soạn giả kính cáo,
Dang The KietĐặng Thế Kiệt
Paris, 21 tháng 01 năm 2024.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024