SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ h o à n g x u â n s ơ n

 

d ă m b à i l ụ c b á t n g à y c ũ
[ 1963 - 1972 ]

 

đ ư ờ n g c h i a

vết trần áp dụi bùa mê
cho lòng rười rượi nỗi tê tê đành
vườn nhà ai bên vạch xanh
đi ngang vạch đỏ hồn khoanh bụi mù
)(
1963

 

b ằ n g h ữ u

đã từng cắp nách tuý vân
xuống đò mỹ lợi qua thần phù nghe
rượu thơm kết đặng một bè
rồi chia trăm ngã đi về có nhau
)(
1965

 

g i ữ a c á n h đ ồ n g

biết bao năm tháng rồi trời
để thương kéo nhớ bồi hồi kéo mây
kéo chiều xuống thắp lên cây
kéo đêm thăm thẳm kéo ngày quạnh mông
còn bao năm tháng vời trông
bóng người đi giữa cánh đồng vi vu
)(
1966

 

c ạ n t h ề

biển khô lâu nắng trói già
tôi từ núi vọng bài ca đất sầu
còn gì để gối lên nhau
dưới chân xảo nụ nát nhầu hoa tiên
)(
mậu thân 68

 

v ầ n t r o n g t h u

khi người đứng lại trong sương
đã trao cái bóng cho tường thu câm
chỗ năm xưa vợi chỗ nằm
mưa trút hết lá vào căm lạnh đầy
người cùng thể điệu hương may
cùng âm thuỷ tú phương này nhẹ đi
dưới chân đá sỏi lầm lì
khi không đời mải miết suy vi cuồng
người về trộng tuổi gai chông
người em gái đã phiêu bồng một mai
bây giờ ngày cũ giêng hai
còn nghi vọng một chút đài ngân hoa
tới khi thu hứng đổ òa . . .
)(
1969

 

v ề m ộ t n g ư ờ i ở n ú i

lên rừng củi mục xương vai
xuống dốc núi cũng mưa dài trợt trơn
đá ai tượng tạc tủi hờn
nghe vong lục bị từ cơn đọa đày
lá đương khô bỗng rất dày
chôn lây lất xuống ngàn mây cổ phần
mỗi đời riêng một khe lăn
tóm nhau gọn giữa lưng trần phôi sinh
)(
1971

 

c ò n x ư a s a u

về đây ly hứng chiêm bao
có nhau trong giọt rượu trào chung thân
đường trăm năm cuộc diện gần
ta trên mỗi cánh phù vân của đời
khu vườn lộc tía mân côi
đem cho huyền diệu của lời mai sau
đón em nhạc ngựa qua cầu
và sông nước biếc một mầu vu quy
)(
1972

 

b à i t h ụ c

lên đồi mượn chổi quét mây
để cho mây rụng đuối ngày vân vi
thưa em mắt nắng có gì
vàng con bướm đậu trên mi chần chừ
buổi chiều lạ dáng anh thư
bài ca thục nữ vọng từ gương sen
chữ thao thức sóng, muội đèn
bình minh sẻ dậy cùng len lén cười
)(

hoàngxuânsơn
mười bảy. bảy. bẩy hai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024