SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Lương Mỹ Trang

CUỐI NĂM  NHÌN LẠI

Ta ngồi lắng hết tâm sinh động
nghe pháo đì đoàng đuổi bóng ma
lùa trong tóc gió trần áo mỏng
thấp thoáng mạ xanh mắt quê nhà

Ta ôm năm tháng gom niềm nhớ
đổi lấy một ngày còn mẹ cha
bên trời cố quốc màu tang khó
ai nỡ xua thời gian đi xa

Ta đứng tạ ơn mười hai tháng
buồn vui cân gánh trọn hai vai
sống lưng chí lớn vươn còn nặng
đất dưới trời trên hẹn một mai

Ta bước thiền hành vô định hướng 
thất tình đọng lại mấy dấu chân
đi mà không đến lòng không vướng
thở ngắn dài ta tiễn một năm 

Ta quay nhìn lại ta thương khó
gom tháng mười hai rải nợ nần
vinh quang cay đắng bay theo gió
chiều đi sớm đến tạ tri âm

Ta đốt hương trầm đêm trừ tịch
thắp lửa tin yêu rót mật đời
ai chung chén cạn chầy năm tháng
ta đón ta vào thêm cuộc chơi.

Lương Mỹ Trang
31/12/2023

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024