SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Thi Vũ

TUYẾT

như hoa bay
trong gió lay
nhẹ nhàng rơi

như mây trắng
trong ngày nắng
gợi lòng tôi

yêu thương

(trích Mùa Xuân Xa, thơ, Thi Vũ, nxb hoa nắng, paris 1966)

 

LỮ CA

Ta không phải người muôn năm lữ thứ
Một lần đi năm tháng chảy xuôi trời
Đông nhớ hè xuân đuổi cúc trong thu
Mây viết mãi bên ghềnh cơn nhớ mới

Từ một thuở soi mình con nước rộng
Bóng hình ta phù hộ cõi xa sông
Từ một thuở bước qua từng đỉnh lộng
Núi bùng lên trò chuyện với thinh không

Dù ác mộng chẳng đong đầy một tối
Ai chia đường ai chia được quê hương
Đêm vẫn mở mắt ngàn sao vô lượng
Ngày đem về bao tình ái không tên

Bọn phù thuỷ làm thiền sư gọi sóng
Hay loa kêu thơ sách chảy trăm dòng
Ta đã bỏ bông hồng bồ câu trắng
Bước trong đời như nở mãi hoa sen

Quê hương đó trái tim nầy tiếp máu
Mộng trời kia đời sống nọ như nhau
Đường vũ trụ chạy về ta mỗi phút
Ta thăm chào bằng bước mở đôi môi

Ta không phải người muôn năm lữ thứ
Cố hương buồn là lệ nóng đôi giây
Thời loạn lạc người điên tam đảo tứ
Ta ca hoài cho sông núi đừng say.

(trích Dặm Thơ, thơ tuyển, Thi Vũ, nxb Quê Mẹ, Paris 2018)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024