SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Trịnh Y Thư

Tháng Chạp

1.
Tháng Chạp
Ngày thoi thóp
Vòm phong rũ rượi bóng hương khê.
 
2.
Tháng Chạp
Đàn chim thiên di xuôi nam
Để lại đêm tối trăng cùng tiếng hát nỉ non.
 
3.
Tháng Chạp
Mưa ký ức
Vẫn dội về tầm tã những hoài vọng tang thương.
 
4. (Tặng Janine)
Tháng Chạp
Giọt lệ nóng lăn tròn những nhiễu nhương
Lời ai điếu không đủ tỏ khúc nôi ngày chia biệt.
 
5.
Tháng Chạp
Bóng tối chưa quen mặt trần gian
Đã biệt mù vội vã chìm sâu trong huyền tẫn.
 
6.
Tháng Chạp
Tiếng núi ngàn gió chướng
Gào rú trong đêm thâu. Vật vã.
 
7.
Tháng Chạp
Không hẹn cùng tan biến cả
Chỉ còn những đám mây trắng lững lờ trôi.

8.
Tháng Chạp
Ôi mưa mau
Chỉ đủ run bờ môi ướt.
 
9.
Tháng Chạp
Chỉ còn ta ở lại bên hiên vắng
Ngậm ngùi chợt nhớ lại thêm một lần tiễn biệt.
 
10.
Tháng Chạp
Bàn tay tê cóng
Lần mò tìm một lối về u cư.
 
TRỊNH Y THƯ
(https://phovanblog.blogspot.com/)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024