SỐ 101 - XUÂN GIÁP THÌN - THÁNG 1 NĂM 2024

 

thơ Vũ Hoàng Thư

tháng giêng

tháng giêng gió đưa sầu riêng
đầy vơi lũng khói chiều nghiêng dựa phần
ngõ buồn chùm kết phân vân
vữa trong thớ đất mưa tuần tự gieo

tháng giêng tìm nhau cheo leo
đồi nương đã quạnh bước èo uộc vây
nhớ con nắng ngày vơi đầy
hắt lên đồng nội chòm mây xa mờ

tháng giêng gọi em tuổi thơ
nếp đòng sữa nhụ mạ mơ chín vàng
giữa mùa vô lượng khang an
áo em choàng vạt âm đàn lưu linh

tháng giêng soi riêng rẽ mình
từ nhân gian khẽ rất thình lình em
ủ mình ta tiếng đềm êm
còn xanh lời biển đậm thuyền quyên em

Đầu xuân 2013

 

nguyên đán

điềm nhiên hoa
nụ riêng tư
sương dừng
khuya đậu
đêm trừ tịch yên
đại hồng chung
ngân sân tiền
hải triều vọng
tiếng êm đềm phổ âm

có phải em
tiếng thì thầm
khơi bình nguyên
điệu vô ngần riêng tây
áo xuân điểm
lọn mây bay
đã nghe hơi mát
rủ ngày sông Nghi (*)

Vũ Hoàng Thư
Tháng giêng, 2022


(*)Tăng Điểm:
Dục hồ Nghi
Phong hồ Vũ Vu
Vịnh nhi quy

 

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024