SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

Thơ Đỗ Trường

XUÂN NÀY CHA VIẾT GÌ?

Tặng anh Vũ tuyên Hoàng,
nhân đọc bài chiếc nghế của cha,
nhà văn Vũ ngọc Phan

Đêm nay cũng như bao đêm
Cha tôi lại ngồi viết
Hà nội còn đông trời lạnh ngắt
Cha ngồi đó trầm tư bên bản thảo
Cha viết gì về cuộc sống hôm nay?
Viết thực ư ? ngòi bút lạc dòng
Viết khác chăng ? lương tâm người cầm bút…
..Ngoài cửa sổ, giàn hoa thiên lý,
Cha thường bế con lên để hái
Mùi hương thơm con cảm thấy ngọt ngào.
Không phải con lớn,giàn hoa kia thấp xuống
Mà con người thay đổi theo qui luật của tự nhiên…
.. Cứ mỗi lần cha nhìn con
Cha cảm thấy,mình là người có lỗi
Con hiểu rằng , điều đó không phải tại cha
Mà do người cầm lái
Đưa con tầu xuống vực thẳm,thương đau.
Con biết cha trăn trở đã bao ngày
Với ngòi bút,dường như không lối thoát.
Nhưng con mong cha viết lên những sự thật
Dù sách của cha không được in như những ngày nào
Nhưng bản thảo của cha vẫn sống
Con yêu cha hơn hết thảy bao giờ .

Spandau-Berlin- 16-1-90

ĐỖ TRƯỜNG

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010