SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

Thơ Trần Việt Bắc

 

Tháng tư 75

Tháng đó quê tôi rách vết thương
Tiếng gào hấp hối vọng ngàn phương
Mưa sầu máu chảy khơi thành suối
Gió thảm xương phơi chặn nghẽn đường
Lũ lượt xuôi nam kinh hoàng chịu
Âm thầm ra biển ác mộng đương
Quay cuồng bão táp cơn hồng thuỷ
Nước mắt đoanh tròng khóc cố hương

4, 2003

Tượng đài

Bảo vệ tự do trổ nét hùng
Thi gan tuế nguyệt đứng kiên trung
Lư đồng ánh lửa thiêng liêng sáng
Trụ thép cờ vàng rực rỡ tung
Chiến tuyến năm xưa cùng tiến thủ
Tiền đồn đất mới lại trung hưng
Tượng đài thách thức phường vô đạo
Chiến sĩ hai người nhớ bước chung

4, 2003

Mưa xuân

Ðất khách mưa xuân buốt thấu lòng
Nương theo gió thoảng rũ cành phong
Khói lam toả mộng mơ cô quạnh
Mây xám che non nước lạnh lùng
Trà ướp hương nồng trông khách lại
Rượu pha vị đậm đợi ai cùng
Nắng chiều bóng nhạt chưa theo dốc
Cạn chén cười khan loạn chí hùng

Trần Việt Bắc

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010