SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

thơ Nguyễn Phước

Xa Rồi Huế Ơi

Cho các em ĐS, TV, TT đã xa Huế năm nào

Sương mai thu chớm bên cồn
Từ em bóng nhỏ xa dần nẻo mây
Vỏ vàng như nhánh sứ gầy
Hồn hoang cũng đã chất đầy lối xưa
Thầu-đâu rải lối ngày mưa
Hoàng cung khép kín âm thừa rụng rơi
Cùng em vớt nắng đầy vơi
Nghe mù-u rụng những ngày thơ ngây
Xa rồi phố cũ thành dày
Dấu xưa rêu đã phủ đầy chưa em
Chừ đây đào rụng bên thềm
Nhớ về bên nớ mai vàng điểm bông
Chừ đây nắng hạ đồi thông
Trường Tiền rũ bóng Hương Giang lững lờ
Thu vàng lá úa rừng mơ
Đò về Bến Ngự mờ mờ trong sương
Tuyết rơi phơi phới ngoài song
Tưởng chừng phố Huế sầu-đông rụng đầy

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011