SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

thơ Tình Hoài Hương

Tình đến rồi xa

Một phiến thơ say tạc chữ đồng
Lâm Viên xuân tới đẹp môi hồng
Ông tơ bà nguyệt xe dây đỏ
Khắng khít bên nhau buổi mặn nồng.

Rồi một chiều thu đến ngóng trông
Bên cầu nước chảy lá rơi sông
Xa rồi mới hiểu tình thương nhớ
Chiều xuống tương tư ngập cõi lòng.

Thuở ấy hai ta bước sánh đôi
Rừng thông tấu nhạc vọng lưng trời
Giấc mơ phố núi xây lầu mộng
Hoa trạng bừng tươi đẹp bước đời.

Viễn khách bên trời khuất nẻo xa
Chờ tin bóng nhạn mãi chưa qua
Một vầng nguyệt khuyết soi khung cửa
Ngồi đếm thời gian lệ nhạt nhòa.

Tình đến rồi xa tựa áng mây
Chia hai nỗi nhớ mảnh trăng gầy
Thu vàng bến đợi cay đôi mắt
Mòn mỏi đời ta, khách có hay?

Tình Hoài Hương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011