SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Thái Bạch Vân

Ngộ Cố Nhân

Cảm tác từ bài “Gửi Nhà Bố Đại” của Hoàng Quy

Khúc khuỷu tương giang mấy phiến sầu
Ai ngồi ngửa mặt hứng mưa ngâu
Người đi... mỏi đợi bên thềm vắng
Lắng tiếng lạc rung vọng bên cầu

Cô đơn một cõi nhìn trăng khuyết
Chếch bóng rèm khuya chốn phòng khuê  
Núi trắng quanh co triền mây trắng
Nhành liễu cam lồ ngộ cố nhân 

Ngày tháng trôi trôi dòng miên viễn
Vó câu rong ruổi lạc lối về
Cuộc tình vô khứ đâu bến đợi
Tương Giang cuồn cuộn sóng lê thê

Có phải tình xa thiên niên tuế 
Và cả tình sầu vạn kiếp mê ?!
Hạc vàng đâu tá, chàng Thôi Hiệu?!
Hoàng lâu rêu phủ cạn ước thề

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012