SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Thi Vũ

CHIẾC HÔN

Chân mây quê mẹ hiện nguyên hình
Sen nở mùa sen gió trắng tinh
Áo em đâu biết trong màu nắng
Trăm tay xin hái đọt tình xanh
Đâu đỉnh đồi xưa một kiếp ngồi
Cho trăng thương nhớ bớt đơn côi
Em tới rồi đi em chẳng biết
Má là nơi đậu của chim môi
Xưa đã dần xa nay sắp xưa
Còn lưa trên mắt bóng xa hình
Bình minh gội tóc đêm thành trắng
Sương khói lòng ta vẹn kiếp người
Có đêm nào ngủ bỗng cô liêu
Trận gió lùa hương đến tận hồn
Em hãy tin rằng ta đến hôn.

Thi Vũ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012