SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Tử Hà

THÁNG TƯ  ĐEN
(Vùng 4 Chiến Thuật)

lệnh đầu hàng xé ruột gan
tướng quân Vùng Bốn hai hàng lệ rơi
đương đêm tướng phó lìa đời
hừng đông tướng chánh ra người ngày xưa
Đồng Tâm một tướng thứ ba
cùng hai vị trước đều là thành nhân  
           
đoàn quân giải phóng vào thành
mặt mày hốc hác, áo quần linh tinh
tai bèo cái nón rung rinh
dép râu hiện rõ nguyên hình nặc nô                   
trong cơn rối loạn cuộc cờ
người dân tầng lớp bỗng như mất hồn

nhìn quanh thấy huyết lệ tuôn
quê hương bị mất cội nguồn từ nay
quân ta đến nước non này
chỉ còn đôi mắt nhìn ngay cựu thù
nhìn lên trời thấy âm u
ta đành cam phận người tù lương tâm

Tử Hà

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012