SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Vinh Hồ

Việt Khang, Tôi Nghe Anh

Tôi nghe anh, giọng hát rền vang
Cả thế giới nghe anh, Việt Khang!
Dòng nhạc trầm hùng, tim uất nghẹn
Lời ca thống thiết, chí hiên ngang
Xuống đường chống giặc lại tù tội
Yêu nước thương quê bị đánh càn
Đứng trước hung tàn anh chẳng sợ
Bài ca thần diệu cứu giang san.

8/2/12

 

Tiếng hát Việt Khang I

Tiếng hát anh giờ đã dậy vang
Chàng trai yêu nước Việt tên Khang
Anh mong Hà Nội thôi hèn hạ
Anh muốn Bắc Kinh chớ ngược ngang
Bản Dốc cha ông ai bán đứng?
Biển Đông ruột thịt ai dâng càn
Chống Tàu cướp nước thân tù ngục
Tiếng hát anh giờ như Thái san.

9/2/12

 

Tiếng hát Việt Khang II

Như hịch thần truyền, khúc nhạc vang
Tiền Giang dậy sóng Việt Nam khang
Cửu Long lên tiếng trừ quân bạo
Sông Mã đáp lời đuổi giặc ngang
Đông Hải thu hồi từ cướp cạn
Visa soát chận di dân càn
Mùa Xuân Đại Việt, Rồng Tiên trợ
Tiếng hát Việt Khang vút đỉnh san.

9/2/12

 

Chim Quốc Việt Khang

Họa thơ VH Thoại Liên

Tượng Mác ngã nhào không tiếng vang!
Thay bằng tượng Khổng nức mùi nhang
Giăng câu thiên mệnh hòng lừa dọc
Diện thuyết trung quân để phỉnh ngang
Tây Tạng hoang tàn chân cọp dữ!
Việt Nam còn mất họng quân man?
Cuồng tham, bán thánh thần, xâm lược
Quốc gọi suốt ngày đêm, Việt Khang!

17/2/12

 

Sử Hùng Chống Giặc Tàu

Họa thơ VH Ngọc Linh Phong, tặng Ns Việt Khang

Sử hùng chống giặc Tàu còn vang
Bắc thuộc nghìn năm bị đập tan
Diệt chủng, di dân mưu Hán ác
Xâm lăng, đồng hóa kế Mao gian
Chiêu bài Thiên tử không ăn khách
Cách mạng Lài hoa đã mở màn
Quét sạch độc tài chuyên khủng bố
Cho dân sợ để bán giang san.

17/2/12

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012