SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

thơ Di Trương

Ngủ yên

Sẽ về nẳm mộng đêm nay
Xõa tung cho tóc bay dài thiên thu
Màu huyền xưa đã phôi pha
Tay anh sẵn có lược ngà đây em
Chiều trôi dưới thác êm đềm
Nước tung trắng xóa lòng thêm ân cần
Gót hài nhẹ bước phong trần
Có anh đứng đợi mỗi lần em qua
Dài tay ngắt một nụ hoa
Vội cài lên tóc đêm về ngủ yên

5/15/2013

 

Chợt nhớ phố xưa

Cơn gió đã bay đi
Tóc em buồn hóa bạc
Tay anh giờ cũng mỏi
Nụ cười tàn trên môi
Chiều ngu ngơ đứng ngó
Một ngày qua thật dài
Mười năm còn thấy đó
Một kiếp đã phôi phai
Ta về thăm mấy bận
Ngày thơ đi mất rồi
Phố xưa chiều hoang vắng
Vọng tiếng chân người xa
Phút này xin từ tạ
Cho mãi đến ngàn sau
Dòng sông thơ vẫn chảy
Tiếng vạc còn canh thâu
Biết đâu không về nữa
Đời còn biết bao lâu?
(7/10/2013)     

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013