SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

thơ Vinh Hồ

 

Tiếng gà não nùng vang canh thâu
Tiếng đàn tơ chùng tay thôi khâu
Từ nghìn dặm ngựa chàng tung vó
Về với nàng trong phiến mộng rầu.

3/2013
 

Đôi bóng

Mưa ngâu rả rích suốt canh thâu
Ngọn đèn leo lét rọi nàng khâu
Hỏa châu đứt nối soi chàng bước
Đôi bóng cùng chung một nỗi rầu.

3/2013
 

Đan áo

Bên ánh đèn mờ từng đêm thâu
Tay nàng thoăn thoắt mũi kim khâu
Đan nhanh chiếc áo… thu phong thổi
Kịp gởi cho chàng trước đông rầu.

3/2013

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013