SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

thơ Vũ Hoàng Thư

tạ cái li bì

tạ ơn em cái nhu mì
mở đường ta giữa hồ nghi diệu kỳ
tạ ơn em ngục a tỳ
nỗi đau vô gián li bì lâm li
tạ ơn em cái ngu si
rủ ta ngủ vội thầm thì xuân đi
tạ ơn em sợi li ti
những tơ tóc trói kiên trì vô vi
tạ nhau bất khả tư nghì
từ em ươm đóa liên trì từ bi

 

buồn...

buồn là
tình về khơi khơi
tưởng đi mất biệt
không lời về sau
buồn qua
mang tên tình sầu
gọi ngày thơ
gọi câu đầu đã xa
buồn ở lại
chạy quanh nhà
mình ta đón ngóng
thật thà kéo đi
buồn dựa cột
trói xuân thì
vận gồng cơ bắp
ta rì bứt dây
buồn ngặt nghẽo
rủ đàn bầy
bủa vây thân thiết
cùng ngày kết giao
và về đêm
giọng hư hao
buồn là bạn
cất tiếng chào cùng ta

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013