SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

thơ Kim Chi

Đêm đầu tiên em về ở với chồng

Đêm đầu tiên em về ở với chồng
Có nỗi nhớ đọng trong ly hợp cẩn
Nhắm mắt lại, cố quên mà sao vẫn
Thấy người về thơm ngát những mùa trăng

Đêm đầu tiên giấu nước mắt trong khăn
Chiếc khăn trắng như áo anh ngày ấy
Trăng trên cao và biển đêm sóng dậy
Em chờ anh mòn mỏi tiếng Nguyệt cầm

Đêm đầu tiên để thành cuộc trăm năm
Ai biết được có biến thành dâu bể
Rượu giao bôi mai có tan thành lệ?
Thuyền đời em về bến đục hay trong?

Đêm đầu tiên em thành kẻ có chồng
Sau ngần ấy mùa trăng tròn lại khuyết
Thôi thì thôi, chẳng còn gì luyến tiếc
Em cầm bằng như chiếc lá trên sông

Đêm đầu tiên em về ở với chồng
Vầng trăng khuyết treo mình ngang khung cửa
Nỗi nhớ anh giờ chỉ còn một nửa
Một nửa kia em dành để khóc mình.

KIM CHI
(Sài Gòn, VN - 1983)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015