SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

thơ Phạm Hồng Ân

XUÂN, SẮC VÀNG

Chiều
khoanh nắng
rót tay đêm
Soi xuân
rựng
nụ xuân thêm sắc vàng
Chữ
nằm
khua giấy
bàng hoàng
Sách còng lưng
vác
mệnh phần tồn sinh
Bụi và
rác
vẫn vô hình
Xoay quanh
thế đứng
rập rình ngữ ngôn
Quê người
trăng khói bạc hồn
Đường mây
chân ngựa
khuyết mòn núi sông.

(Escondido, 01/09/2013)

 

KHÚC NGÂM, NĂM...

một
Tháng năm rớt từng tờ
Lịch tẩm mùi nhang khói
Mây quấn sông núi trói
Buộc lịch sử phân thân
Thế cuộc từng mảnh tan
Vỡ cung tơ huyền thoại.

hai
Ta ôm thơ sảng khoái
Chữ nghĩa lột trần em
Ôi bộ ngực tông thiền
Giọc núi đồi tục lụy
Thơ cuốn ta ngã quỵ
Mùa tình khóc trên lưng.

ba
Em như con chim rừng
Ổ đời khan giọng hót
Từ đỉnh sầu chót vót
Ta ngậm khúc trăm năm
Ôi thời khắc thăng trầm
Rớt từng tờ lịch cũ.

bốn
Mây quấn sông núi ngủ
Lồng ngực biển mùa đêm
Giấu từng ngụm sóng mềm
Giữa cuồng điên bão dữ.

năm
Em và ta tử thủ
Chốn bèo giạt văn chương...

(Escondido, 19/10/2014)
PHẠM HỒNG ÂN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015