SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

thơ Vũ Hoàng Thư

Ngỡ như xuân (*)

cứ tưởng xuân
cơn sốt dồn
vin hờ nắng
ngày trọng đông phỉnh phờ
một lượng xuân
trời xanh lơ
trở tôi âm ấm
hừng thơ thắp lời
vườn xuân cũ
tha nắng nôi
chườm mái tóc
kẹp hoa ngời võng tôi
ngày thanh tân tiếng gọi mời
dìu nắng sớm
dắt hồng môi hạnh đào
tôi như liễu bật rung chào
em rậm gió
lời thiết thao đuôi mày
sực đời hoang
giữa xuân ngây
tôi cánh nhện
thả tơ ngày mộng pha
con chim khách rộn bên nhà
hát rền lưu thủy
giang hà rực âm
ồ,
rất mị
phải xuân gần?
hay em, gió,
nhịp đông vần phong linh?

-------------------------------------------------------------------------
(*) Âm hưởng It Might as Well Be Spring,nhạc phim "State Fair", 1945.

 

đêm cuối cùng

sao hát vội
đêm cuối cùng (*)
khi tình còn sớm
buổi lung linh tuyền
đừng kéo lệ
sẽ bình yên
khơi bếp lửa
ấm hương nguyền thơ trinh
hát cho nhau
chớ làm thinh
bỏ tuồng khốc liệt
mở xinh môi cười
và trong tang hải lạ đời
có em
ở lại
cất lời ung dung
chút phù dung
tiếng vô chung
khi đêm
chưa hẳn cuối cùng
còn nhau

Vũ Hoàng Thư
------------------------------------ 
(*) Nhạc Phạm Đình Chương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015