SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

thơ Chu Thụy Nguyên

MẢNH KINH BUỒN. THÁNG TƯ

bên ngoài khung cửa kính
tháng tư nhận ra
bóng mờ từng khuôn mặt

dăm cành nguyệt quế
không đủ hương thắp cho mọi người
gục chết trên đường chạy giặc

tôi cũng không còn đủ
màu chiều
để vẽ đúng gương mặt em lạnh

đến từng đóa cúc trắng
cũng tàn dần
theo tiếng khóc

ở mỗi đầu thế giới tháng tư nầy
dân tộc ta bắt đầu
giỗ quảy liên lỉ

nhìn ra biển quê người
lắng lòng ta sẽ nghe tiếng khóc
cuộn trong tiếng sóng ly hương

nhìn về đất liền
còn nguyên đó mảnh khăn tang người vợ trẻ
khóc khi chồng gục xuống giữa pháp trường

những nắm đất trại tù
vùi thây bè bạn tôi
giờ nầy đã san bằng

ngoài khơi xa
những người chết vì đi tìm tự do đã hát
trên các manh ván buồn

mỗi người đã nằm xuống
đã viết vào trang lịch sử dân tộc
một mảnh kinh buồn tháng tư...

Chu Thụy Nguyên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016