SỐ 70 - THÁNG 4 NĂM 2016

 

thơ Thuan Phan

 "Cảm tác .... Du Lử Lê"

“Có người khi chết xin chôn mình trước biển” DTL
Đến lượt mình tôi tự hỏi sẽ chọn đâu?
núi cao hay đồng sâu khi còn mà chẳng định
nắm bụi tàn thôi cũng còn phải tính!

Hay tôi cũng xin chôn mình trước biển
để muôn đời đối diện với khơi xa
vong linh tôi sẽ chọn biển làm nhà
sau thân xác trả lại màu cho đất!

Đất đã nuôi tôi bằng gai lẫn mật
đã dậy trong hồn đôi cánh xa xưa (*)
Hay cứ để tôi chìm sâu và tan rữa
trong đại dương là mồ chôn bao lứa
chẳng đến được bờ đất hứa dấu trong tim
để sóng vỗ bờ nao cuồng nộ hay im lìm
cũng có chút máu xương mình đến được
cũng có chút trong hồn xưa gọi trước
kiếp con người lưu lạc thuở chưa sinh

(*) Huyền thoại Hy lạp

Thuan Phan

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2016