XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

thơ Thái Bạch Vân

 

Ta Hãy Là Nàng Xuân

Nàng Xuân bao vạn tuổi
Nhẹ gót hài  rong ruổi
Bão tố... rồi vẫn Xuân
Gieo tình đời  đắm đuối

Mặc… đất trời ngả nghiêng
Lấy mây trời làm gối
Con Tạo cứ vần xoay
Ai đâu hoài tiếc nuối...?!

 

Mừng Xuân Đinh Dậu

(Tổ Quốc Vinh Danh)

Cất cao tiêng gáy... chớ quy hàng
Rợp đất bóng cờ loa thét vang
Sang canh đánh thức người quân tử
Tổ quốc vinh danh tạc đá vàng
                          
Thái Bạch Vân    

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017