XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

thơ Vũ Hoàng Thư

 Alone with you (*)

    • về Ph.

một mình,
Alone With You…
em ở đó ?
hay mộng du cuốn chìm ?
một dấu lặng – nhạc rơi im,
không gian tím,
vẽ đường chim
– di cầm.

em quán vắng, tràn thanh âm.
tôi dựa tối,
nghe tiếng thầm bủa vây.
vùng lập thể tôi chao ngây,
cung cầm láy
họp sum vầy âm giai…

gọi ngày thơ,
chắp mốt mai.  
miền quá khứ nối nguyên khai xuân đầu.
tôi khơi gió,
em trăng lầu,
nguồn phong vận
quấn chân cầu tương lân.

tôi ghé quán, biển khơi ngàn
thanh vực rộng,
hải triều vàng mì nhu.
với em,
alone with you,
đêm rất trẻ,
khuya mới,
dù đã sâu…

------------------------
(*) Guitar Armik

 

Khi nhìn ảnh Nhatrang lúc rạng đông

một khúc blues,
duyên hải xanh,
những điệu réo,
tiếng lời manh nha buồn.
nhịp đập thu vàng khơi tuôn,
cung mạch dội
hòa âm buông khơi màu.
em bình minh
có đợi nhau ?
tôi vẽ lại
gam đồng thau ủ mùa.
vờn ngọn gió lả bóng dừa,
lỡ dở nhau,
những thiệt thua cũng vầy.
có mây trắng
đón chân ngày,
nhà ở không,
trú xứ bay. mây bồng.
em nhatrang,
tự thinh không,
về khua thức
những chất chồng cũ xưa.

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017