XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

Tiếng hát Ka Lăng

Áng Mây Chiều – Dương Thiệu Tước

Bến Xuân Xanh – Dương Thiệu Tước (mp3 đính kèm)

Trích từ lời giới thiệu CD Tiếng Hát Lênh Đênh, tiếng hát Ka Lăng, sẽ xuất bản trong tương lai :

……….

Tiếng hát của nàng là thanh Nước trong giọng ca Suối, dẫn những Nguồn Mơ. Ngân dài cao vút niềm êm đềm biển vắng, dìu hồn viễn du. Và những mong đợi, chờ trông, đón ngày lên trong lòng thính giả.

Tên của nàng là Ka Lăng, cứ tưởng lấy từ một địa danh ở Quảng Ngãi. Không ngờ đó là tôn ý của Ôn Nội, người đặt tên cho ca sĩ Ka Lăng. Ý của Ôn muốn nói đến diệu âm điểu, một loài chim hát pháp Ca lăng tần già được nhắc đến trong kinh Phật. Thật là cao ý với nhiều hậu tâm. Tiếng hát ấy sẽ mãi chuyên chở những điều cao đẹp và luyến láy âm dung vút xa, trong vô thường vẫn chiêm nghiệm những sát na rực sống ở giây phút này...

tiếng chim lời giọt diệu âm
gọi mùa quê cũ dấu trầm lậm tim

Vũ Hoàng Thư
Đầu Xuân 2013

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017