SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Võ Ý

 

Vĩnh biệt chị Hạnh Nhơn

Bảo quốc huân chương rạng núi sông,
Mười lần Đại Hội thảy thành công.
Trọn đời chung thủy cùng đồng đội,
Một mảnh nhung y liệm má hồng. (*)

KQ Võ Ý
04/20/17 - Westminster, CA

(*) ý thơ Đinh Hùng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017