SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Vũ Hoàng Thư

Tử đằng

tôi bừng tím
buổi sớm mai
tử đằng rũ
tôi rủ ngày rong chơi
hoa trở dậy
ngọt tiếng lời
bài dao ca mở trang đời xuân xanh
diệu ngữ nào
thượng thừa thành
bất ngờ giong ruổi
đơm cành phương nghi
em có ngại?
ngượng ngùng chi?
mà tim tím gọi hồ nghi tôi về
cành nhánh quấn
nửa hồn mê
vô thanh tôi hát
không đề bài ca
tuệ trung tôi
một cõi nhà
ươm màu hương thủy
tím cà nguyên khê

 

Chiều…

chiều trải tơ, vàng chìm tôi,
sông tím rực những nổi trôi đoạn cầu.
con mắt xưa, sông núi đầu,
hồn du bến vắng áo bâu vin hờ.

phù bình xao ánh trăng lơ,
ngày chưa vội tiễn còn tơ buộc tằm.
một xôn xao, gọi nguyệt rằm,
một chén dâng, mộng rủ nằm truân chuyên.

nghe trở trăn quấn vây thuyền,
ba đào lầy dấu hão huyền sông mê.
giục chân nhanh, tiếng gọi về,
xuống ngày nôn nã, chờ đêm lửa bời.

chuyển mình tôi, lạ xứ đời,
nghe dòng sông chảy, ngôn lời tịch âm.
thuyền trôi khoang gió u thâm,
bờ kia gieo tiếng quỳnh trầm dự lưu.

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017