SỐ 75 - THÁNG 7 NĂM 2017

 

thơ Lý Thy Dân

Ta vào sáu mươi...

Sáu mươi bước tới lưng đồi
Dừng chân ta hỏi đất trời gần xa
Ô hay cuối dải ngân hà
Có vì sao lạc chờ ta theo về...

4/6/2007

 

Mừng ta thất thập...

Bảy mươi sóng vỗ giang hà
Gõ phách ta hát trời xa đất gần.
Này em... nầy cõi phù luân
Quỳnh tương men rượu theo  phù vân trôi
Bảy mươi ? Ừ bảy mươi rồi ...
Từ trong huyễn mộng ươm  lời chia phôi
Bảy mưoi năm gió lưng đồi
Gốc mai ta ngủ đậm  lời em ru 
Em ru từ mấy thiên thu
Hóa thân theo hạt sương mù sớm mai.

4/6/2017

 

Nhìn suốt mấy thiên thu 

Bên kia bờ tĩnh lặng ??? 
Vũ  trụ có cuồng quay... 
Ta !!! Một mình ly rượu 
Nhìn suốt mấy thiên thu  

Lý Thy Dân 
10/5/2013

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017