SỐ 75 - THÁNG 7 NĂM 2017

 

thơ Vũ Hoàng Thư

Bóng mờ

ở đây còn lại mùi hương
trầm em hay chỉ vô thường ghé chơi?

người đã xa
sậy lau gần
phù vân vây hỏi
nhân quần còn ai
mơ hồ gieo
bóng chưa phai
trong yên ắng gõ
chân dài phôi pha

ngàn mây trắng
vọng hương nhà
thuyền quyên bước
nhịp trường sa bỗng gần
có phải em trên đôi chân
rủ cơn mộng
ghé một lần giữa đêm

ngọt ban sơ
thủy thảo mềm
và tơ tóc quấn
dựng thềm dã hoang
hưng phấn khơi
đoạn rã hàng
trò vui con rối bắt quàng cuộc mơ

người đi khuất
một bóng mờ
vi lô ở lại chia bờ vực sâu
ngẫu nhiên đâu phải lần đầu
còn nghi hoặc hay lậm sầu đã thâm

 

Hoa

ở buổi mai, hoa ngóng sương,
sớm tinh mơ giọt vô thường ghé qua.
chào bình minh, mây lại nhà,
ruồng lũng gió, gió đợi phà bến sông.

tôi nào đợi, chờ, hay trông,
lòng vô tích, nhịp mênh mông hải triều.
em về hát giữa quạnh hiu,
ngày xen kẽ rót đôi điều mật âm.

như tơ trời, nhẹ phù vân,
vũng hai tay nắng tựa gần bồng khơi.
thơm em mời nhụy hương đời,
lâng lâng mật, tôi bỗng ngời rực tôi.

em thốt lại lời tinh khôi,
ngôn từ vọng, tự má môi buổi đầu.
ngày vô lượng nỗi nhiệm mầu, 
hoa vì ai phới hương màu tịnh ân ?

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017