SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

thơ nguyễn thị khánh minh

NÓI GÌ

Nói tôi
Nói bóng
Nói người
Nói thơ
Nói thẩn
Chi ngồi
Nín thinh
Quê xa
Đất lạ bóng mình
Trông lên
Ngó xuống
Một hình nhân đi
Đường xa
Âm vọng nỗi gì…
Nghe nằng nặng
Những thề nghì nhân gian…

 

DƯỚI CHIỀU

Tiếng chim vịt kêu chiều
Như bàn tay níu áo
Dùng dằng. Chiều hiu hiu

Một góc vườn hoa khép
Một góc trời cửa hẹp
Con nắng nhỏ tàn hơi

Chiều trong ở lặng thinh
Chiều trong đi xao động
Dưới chiều là những bóng…

Bóng dẫn về con đêm
Bóng dẫn về con mộng
Phơi ngày âm bản đen

 

KHO ĐÊM

Kho đêm đầy quá, mộng
Ô chiêm bao được mùa
Đừng mong tôi về nữa

Ở lại cùng giấc ngủ
Sống thực một kiếp mơ
Nhớ chi đời huyễn ảo

Ảo thực hai mặt soi
Một phiến đời lá mỏng
Chông chênh mãi hẹn hò

Một giấc mơ. Tôi sống
Một giấc mơ ăn đời
Một giấc mơ ở kiếp

Đừng mong tôi về nữa

Nguyễn Thị Khánh Minh
(trích Ký Ức Của Bóng, NXB Phố Văn, 2013)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017