SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

còn hương ngái
dựng mùa nhà…

Tranh: Nam Kha
Thơ: Vũ Hoàng Thư

 

1 
Ghế không

ghế không
gối mộng
xuân thời
ngày mây trắng
thiết thân lời tóc xưa
ngan ngát quê
mát hơi mưa
em ghé lại
hay âm thừa vọng tôi?

 

2 
Nhatrang

em mắt biếc
tôi chìm sâu
dại dương thẳm
sóng bổ phau trắng hồn
lạnh gió âm lộng bãi cồn
trầm tích nắng
duyên hải nồng lời rêu

 

3
Mận

hương quyện sớm
chúm hồng môi
vườn tịch mịch
lời tinh khôi ngọn ngành
nụ mơ hé
tiếng vô thanh
nghe xuân dậy
hát nguyên lành
mận quê

 


Santorini

lời ngư nữ
bến nhà xa
chào hải đảo
ngõ hạnh đào
trầm hương
em cười dại vọng đồi nương
lạc nghiêng bước
ngày vô thường nắng reo

 


Khế

em mắt chớp
dựng mùa sao
giọt sương đọng
rủ mưa rào về ươm
chùm khế tôi
ngọt vừa hườm
lai láng quê
ngụ tình
tươm tất vườn

 


Bến cá

người chen cá
bến chợ huyên
ngày náo nhiệt
bỏ neo thuyền ghé chân
nghe phố thị
tiếng xa gần
in bóng nước
bay bao lần phù vân?

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017