SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Chu Thụy Nguyên

NHỚ CHIM BIỂN

1.

quay về

lúc ra đi
gửi mộng
ở chỗ xuân thì
bén duyên
ngậm mưa sa
nuốt nọc phiền
trông
mòn bờ bãi
vi huyền mãn khai

2.

người chơi
nhập
cuộc thiên nhai
căn phần phước báu
giấc
mây tội tình
đón đường
trù
dập cung nghinh
cõi bờ
non nước thình lình
hư không

3.

thoắt
môi son chớm
nụ hồng
một đời mơ biển
bềnh bồng nghinh xuân
hái
tiện tay
đọt trắng ngần
tàu va vào sóng
nở chừng ấy bông
mơ em
nhớ phố phiêu bồng
muốn
làm chim biển
du xuân lượn lờ

4.

ai
còn mơ
chuyện đi bờ ?...

Chu Thụy Nguyên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017