SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Kim Chi

 

ĐỘI HÌNH KHÔNG RA TRẬN
Những ngôi mộ giống nhau.
Bia đá sơn màu trắng.
Nằm kề nhau im lặng.
Đất nâu phủ một màu.

"Thiếu tá" vị trí đầu.
Kế bên là "Trung uý".
Phía sau là "Trung sĩ.
Vẫn còn nguyên đội hình.

Toán quân nằm lặng thinh.
Nón sắt không ai đội.
Chiều nghĩa trang gió thổi.
Quân kỳ chẳng còn bay.

Tôi đi tìm tên ai.
Nhạt nhoà trên bia đá.
Gió rung cây để lá
Trải thảm chỗ quân nằm.

Tôi tìm trong xa xăm
Một cái tên đã cũ
Một bóng hình cũng cũ
"Lạc trận" giờ ở đâu?

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017