SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Thái Bạch Vân

Hương Sắc Mùa Xuân   

Ngày đi tháng  lại mùa xuân đến 
Vạn vật quanh ta phút chuyển màu.
Trải gấm vòm cao mây ngũ sắc 
Phấn hương thơm ngát cả trời châu .            
Rung rinh trước gió hoa đào nở
Nhún nhẩy ngoài song nắng lụa bay.
Se sẽ khua cành xao khóm trúc,
Tơ hồng đan võng giữa trời mây.

Thái Bạch Vân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017