SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Võ Đình Hinh

Enthusiasm

Khí thế khí thế
Có thật không khí thế
Quả bóng căng quả bóng xìu
Trong vòng rào nhỏ bé vui chơi đủ kiểu
Cái bẫy tâm linh đánh lừa
Khúc tự sướng
Trên quả bóng da lăn qua phía mặc cảm tự hào
Gió đưa người phất
Chừng nào chừng nào
Rừng người biển cờ rợp trời biểu ngữ
Giữ lời hô hào
Nhào xuống đường đòi lại biển đảo
Đòi nước trong thức ăn sạch
Chừng nào khối người cùng một khí thế
Kết thiêng liêng thành những lá chắn
Sá gì những cú đấm đạp
Những trò bắt bớ chỉ là mụn ghẻ ngoài da
Là khi quả bóng thực sự
Lăn về phía mặt trời

Võ Định Hình
Tháng Giêng năm 2018

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017