SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Vũ Hoàng Thư

Collage Băng phiến chưa mòn

  • gửi Hoàng Xuân Sơn

còn nguyên “băng phiến chưa mòn” (*)
bực giây trầm tích lôi hồn mang mang
lời tuôn tháo ngọn thác ngàn
chim chập bị lụn ra ràng đã bay
thơ ơi còn lậm tích này
hiển linh mưa sũng rót đầy hồng tâm
mai sau xin giữ nét trầm
lửa hương nghi hoặc còn âm vực trào

1/20/2018
-----------------------------------
(*) thơ Hoàng Xuân Sơn

 

những chim én không trở về

  • gửi Nguyễn Xuân Thiệp

lẳng giò hoa
em cười lúm
mùa nắng
(Bắt Nắng – VHT)

những con chim én bay tuyệt mù. mùa xuân tôi
những ngõ hồn. trở lại
giàn bông giấy tím thẳm capistrano
gọi tôi ti-gôn duyên hải
một nhatrang xa khuất biển khơi

thơ nguyễn lộng trắng bông fleuries
em có hứa
loài chim én ưa chấp cánh chao
có về lại nơi này?
buồn nấc neruda – aquí te amo
những mùa xuân đi qua
những con chim én ra đi
nhưng có hề chi trong một ngày nắng
ở lại
nụ cười em
phiếu diểu
Aquí te amo

1/20/2018

 

Hỏi

  • gửi Cao Vị Khanh

có phải lâu là không mau?
lâu hơn bữa trước mộng đầu còn xanh?
có phải mau hơn nắng hanh?
một chớp mắt nhân ảnh hành trang không?
có phải tôi đám mây bồng?
về vô xứ bóng nhạn hồng cuối hôm?

1/1/2018

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017