SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

Tiếng Hát Lênh Đênh

Tiếng Hát Lênh Đênh

Nhạc và lời : Lương Ngọc Châu & Tử Phác
Trình bày : Ka Lăng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017