SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

thơ Vũ Hoàng Thư

hội ngộ

hội là tìm tung tích nhau 
ngộ trong dáng
em xa lâu buổi nào
một dung xưa
một tiếng chào
nghe khấp khởi
khắc lậm trào tâm thanh
con mắt ngó bỗng lập thành
vườn trăng cũ
mộng ngời xanh tìm về
vạt áo hoa
ngõ nguyên khê
tôi cất chén giữa tư bề gió thu
quỳnh tương rót
môi tạc thù
níu trăm năm lại chút bù đắp nhau
hỏi rằng:
mây bay bao lâu?
bóng thời gian
có mang màu trùng hưng?
em chụm môi
có lẽ chừng
ngập ngừng trôi
phút mông lung
cõi người

 

bình yên chiều

triền mơ xuôi duỗi chân buồn
đa đoan nhỏ giọt mưa nguồn hồi quy
em khúc hát giữa tà huy
chìm tôi ngan ngát thuận tùy nhịp khơi
mái buông thuyền thả trôi bờ
hải âu khêu gợi ngày thơ tiếng thầm
vỗ cánh bay lời triều âm
neo có buộc mộng thăng trầm hoàng hôn
cùng nghinh cạn một chén nồng
dẫu phôi pha ánh dương hồng nhúm nhen
bay lên chiều ở cận bên
lặng tôi nhè nhẹ bình yên cõi người

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018