SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

Biển chiều

Hình: VPH & Phạm Công
Thơ: Vũ Hoàng Thư

1
Hình: VPH

một rong vàng
sót chiều tôi
hương phế tích
dã tràng bồi phù sa
dường như em
khúc trầm ca
rung lời gió
tím phôi pha rã ngày

 

2
Hình: VPH

cuối cuộc rong
ánh ngày đưa
hưng phấn dậy
bờ đá xưa sóng về
vỗ reo âm bản không đề
mùa hoang sơ vọng
chiều quê quán người

 

3
Hình: VPH

nửa bờ ngăn
vết chân chiều
em kín gió giữ ít nhiều xưa lâu?
rằng thanh âm
gọi mộng đầu
hay buồm lộng những chuyến tàu ra khơi?

 


Hình: Phạm Công

còn nhau một bóng trôi
vỗ cánh dặm chim trời
bên ấy em còn ngóng?
bờ ta quặn chiều rơi

 


Hình: Phạm Công

này biển sóng xô lời
trong ngát đậm chiều khơi
giữa rêu xanh ngày vọng
một thoáng tiếng em cười

 


Hình: Phạm Công

nhật mộ lắng âm chiều
ráng hường ánh tiêu diêu
chia xưa chưa vội tiễn
đã lộng bước phù kiều

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018