SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc sách mới sẽ phát hành vào tháng 9, năm 2018 nhân dịp Đại Hội Hải Quân OCS Kỳ XVI tại Atlanta:

MƯA TRÊN PHỐ SNOQUALMIE
Tuyển tập văn của PHAN THÁI YÊN

Sách dày 270 trang
Văn Nghệ Biển Khơi phát hành
Ấn phí $15


Liên lạc tác giả:
Phone:  651-319-3539
Email:   phanthaiyen@gmail.com

Đọc lời Bạt của Vũ Hoàng Thư trong số này:
Phan Thái Yên, Mưa về từng trận vô chung…

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018