SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

Hoàng Xuân Sơn


Quỳnh Hương
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018