SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

thơ Cao Vị Khanh

Cảm tạ

Cám ơn em
cám ơn em  
tận tuyệt
Đã hiến thân làm  bút  mực kiêu sa
Thơ bay bổng hay là thơ trầm uất
Cũng chỉ là cơn mê hoảng thịt da

 

Cỏ hoa

Cám ơn em đã vì ta trau chuốt
Đã vì ta diễm lệ thịt da ngà
Đã cho ta hơi thở cỏ hoa
Đã vì ta mượt mà nhiệt đới

 

Sắc huyền ngã nặng

Chữ nghĩa tôi là thịt da em huyễn hoặc
Dấu sắc là con mắt xốn xang
Dấu huyền như tia nhìn phủ dụ
Dấu ngã khi ngọc ngà em dã  dượi
Dấu nặng cơn điểm xuyết tận tình
Và em ơi
Cơn mê đắm tuyệt vời
Chính là ý tình tôi bay bổng

Cao Vị Khanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018