SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

thơ Ngọc Trân

ĐỨNG DẬY ĐI THÔI TOÀN DÂN ƠI

Bảy mươi năm trời sẽ tiêu đời(*)
Bọn Tầu đông đúc cứ như rươi,
Đặc khu rồi sẽ vào tay giặc,
Xem gương Tây Tạng mà rụng rời!

Một ngày ta cũng chẳng cho thuê,
Nối chí tiền nhân giữ lời thề,
Tấc đất tổ tiên ta gây dựng,
Con cháu Lạc Hồng chớ bán đi.

Đồng bào tôi ơi hãy đứng lên,
Dẹp tan lũ ác và cường quyền,
Cam tâm đem đất dâng Tầu cộng!
Đàn áp dân... với giặc rất hèn

Máu đã rơi và lệ đã rơi,
Rước giặc về đàn áp dân tôi!
Bình Thuận toàn dân đang xôi xục.
Đồng lòng cùng đứng dậy đi thôi.

Toàn dân cả nước còn chờ gì?
Sử sách cha ông đã khắc ghi,
Giặc thù truyền kiếp là phương Bắc.
Đứng dậy một lòng đuổi chúng đi.

(*) Đặc khu cho thuê 99 năm bị la ó tính xuống còn 70 năm

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018