SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

thơ THI VŨ

BIA MIỆNG

Ừ thì tôi thằng Phản chiến
Ừ thì tôi tên C.I.A
Ừ thì tôi thằng Việt Cộng
Ừ thì tôi tên Phản động
Ừ thì tôi theo Bắc Kinh
Ừ thì tôi thờ Mỹ Nguỵ
Ừ thì tôi tay sai Hồ
Ừ thì tôi đầy tớ Ngô

Các ông cứ xử bắn
Cần tội tôi điền thêm
Cho tôi câu hỏi chót

Các Ông đã làm chi
Những ngày tôi phạm tội ?

27.5.2018

 

VÌ AI

Trăng nhớ ai trăng không hề nói
Một mình trăng lạnh lẽo trên trời
Sầu vì ai sầu đọng làn môi
Đôi mi đẹp khép xua thời hỏi cưới

Ai chém giết ai căm thù hiếp bức
Để ngày vui vần vũ lắm đau thương
Mẹ hiền hoe mắt đỏ
Còm lưng sầu đợi chờ
Người chị yêu em dại
Thét gọi giữa cơn mơ

Đây tàn phá đây sầu đây ẩn ức
Thoáng những người ra đi trong tấm tức
Và ngày về mất dạng giữa đồng ma
Vườn mơ cũ sắc màu không bén lục

Nếu hoà bình đòi hỏi lắm hy sinh
Tôi xin chết cho ngày mai rạng rỡ.

Thi Vũ
1950

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018