SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

thơ Vũ Hoàng Thư

Em, Bình minh

bừng em,
môi má hương nồng,
ngày tôi rạng rỡ,
phới hồng điệu tân.
bình minh,
em, thái dương gần,
buổi mai đứng lại, tình lân về bày.

em xõa rối,
dậy hình hài,
sải chân bóng đổ,
dựa dài tóc xưa.
nét vênh,
cổ lụy âm vừa,
với riêng ở lại,
lời thưa biếng cười.

vệt son,
em,
suốt mặt trời,
lửa lên ngày sớm,
bật ngời nắng nôi.
cứ thong thả,
thong dong môi,
gửi trần gian,
nụ,
cùng tôi nồng nàn.

khơi mùa gió, hải triều vàng,
tình khúc hạ,
tôi, dã tràng đồng ca.
mai sau giữa hạt phù sa,
bình minh sẽ ướm
ngọc ngà nụ em.

 

Phôi pha

cơn gió thổi
lọn tóc buông
dài ngấn cổ
mùa ngây hương chim rừng
em lượng xuân tự muôn trùng
đăm mắt ngó
cõi vô cùng tròn xoe
vàng bâu áo
môi tiểu khê
nhỏ khe suối ngọt mộng về cành thoa
trong tiếng vạc
ngỡ giao hòa
vọng âm chiều rủ bóng nhòa ngả sương
em một sớm
rạng đông hường
chưa khẽ nhón
ngày vô thường vụt ngang
lời nghi hoặc
tụ tan hàng
tôi ngồi bến nghe lượng ngàn trôi qua
đến và đi
mây bay xa
giọt nước rơi
giữa phôi pha về nguồn

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018