SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

thơ Vũ Hoàng Thư

vàng thu

em ngoài ngõ
     vàng hay nâu
tôi chờ đây
           cũng từ lâu
bên này
những cơn gió
          gọi tên may
chở thương nhớ
                 chở mùa thay
                              bước về
thổi qua đây
      quét chân hè
              đưa xa khuất
      những tỉ tê
nắng vàng
nghe xa vắng
                   những rộn ràng
mang mang dạ cũ
cây hàng em đi
còn ươm lời tiếng
rù rì
về thôi hoang phế
ở đi cũng hoài
hôm qua
             lá rụng một vài
con sâu trầm lự
thuôn dài nằm ngây
vàng thu lên
        như ở đây
chờ em một chỗ
vơi đầy bát chia
chân khoan thai
        có đôi khi
với thu
và em
nét thư kỳ hoàng mơ


vườn thu

con ong bay đậu đầu hoa
em khoe chân đứng đậm đà giai nhân
gót hồng xòe năm ngón chân
chiều lên thục nữ vạn phần nguyên khê
ở vườn thu buổi em về
ráng treo ngày xuống đề huề thong dong
hoa vì ai hoa trổ bông
em loài dị thảo đất hồng ban sơ
tôi đi dâu biển không chờ
chiều thu bất chợt đâu ngờ hôm nay

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018