SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ Lý Thy Dân

Xuân Giao bôi…

Nhẹ bước em về bên đồi xanh.
Lặng im, ngọn cỏ ngủ an lành
Lũ bướm thức giấc tìm áo lụa
Mềm bay theo gió dáng thanh tân.

Mượt mà em đến thoáng giấc mơ
Suối reo ai hát vọng đôi bờ ?
Sương rơi đắm đuối tầm xuân nụ ,
Đượm ý Xuân về rộn ý thơ.

Em đến bên ta hồn thiên thai
Trời mây Tịnh độ vắng gót hài
Phù kiều nối nhịp mờ thanh sắc,
Đợi lãng tử về thêm cuồng say.

Có phải em từ chốn huyền mơ
Ngàn năm muôn kiếp vẫn mong chờ
Theo mùa hương sắc từ vô thủy
Tìm phút tương phùng tình hoang sơ.

Đài các em về trong đêm nay
Gió đưa run rẩy nhánh mai gầy
Một bông hoa nở mừng em đến
Nâng chén cùng ta rượu giao bôi.

Lý Thy Dân.
Xuân Kỷ Hợi

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019