SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ nguyễn thị khánh minh

NHỊP XUÂN

1.
Xanh núi anh
Xanh lúa em
Gọi đồng xuân thức dậy
Màu xanh non mẩy chân trời
Hò anh lơi
Bồng em nhịp với
Nhạc mùa nghe
Xuân tới
Điệu hoa

2.
Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy hạt xuân thơm
Ô tháng Giêng nào vậy
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông
Đêm anh câu mái đẩy
Dịu dòng quê sông láy hội em hương

3.
Ngày mùa hoa kết trái
Nguyên tiêu ngày gió trẩy nụ em xanh
Tháng Giêng ăn chơi đấy* (*ca dao)
Em lẩy điệu mùa dậy nhịp xuân anh
1980

 

lời

Lời. Khi như dòng sông trôi
Con nước ngửa mặt cho trời xanh chung

Lời. Khi như gió mông lung
Hụt hơi buộc cái vô cùng chờ nhau

Lời. Khi là vết thương đau
Xin bát cháo lú qua cầu câu thơ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019