SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ Vũ Hoàng Thư

Hoa nắng

em là hoa
nắng ghé chơi
tôi chờ hoa
bỗng hoa ngời ở thân
tôi nhón khẽ
chút tần ngần
hoa vì ai đợi tương lân kề cùng?
tôi những tưởng
nắng là chung
nên bắt vội vài ánh lung linh này
em bỗng trở
núi đồi xoay
tôi nghe như
vũ trụ quay phù kiều
ồ hoa nắng
dậy tư triều
bay cùng em
rộn rã điều rất riêng

 

Đến và đi

tưởng là đắm?
- thoáng qua thôi
gọi là mơ?
- - đùa chốc rồi sẽ quên
thu có qua?
- tôi đợi thềm
nhặt chiếc lá kết êm đềm vào thơ
em sẽ đi?
- tôi nào chờ
đi là đến chốn ơ hờ của nhau
đã xiết bao
nước dưới cầu
tôi nhặt nhạnh âm bản đầu phôi pha
em ở nơi
gần hay xa?
ồ hạnh phúc
một bài ca không lời

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019