SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ HQ3911

 

NGƯỜI THỦY THỦ GIÀ 

Đời ta giờ đã định phân 
Công hầu vương tướng chỉ ngần ấy thôi 
Tuổi đời hơn bảy mươi rồi 
Lưng còng gối mỏi đứng ngồi khó khăn 
Thu mình trên chiếc xe lăn 
Lăn ra song cửa lăn vô chân giường 
Ngày ngày ngóng gió ngàn phương 
Bên khung cửa hẹp thiên đường của ta 
Cuối đời một thủy thủ già 
Nhớ tàu, nhớ biển, lòng ta thảm sầu
Người buồn đời có vui đâu 
Bạn bè năm cũ trên đầu ngón tay
Mưa đêm giọt vắn giọt dài 
Giọt qua song cửa giọt 
bay vào hồn 

(2019)

 

MẸ TÔI 

Quanh năm lặn lội kiếp cò
Bán bưng xuôi ngược để lo con mình 
Con ngồi mài miệt sử kinh
Con vin trường học mẹ vin trường đời 
Rồi con vượt biển ngàn khơi 
Mẹ già ở lại chịu đời khổ đau 
Chiều trông ngõ trước vườn sau 
Ngồi buồn nhớ mẹ mà đau đớn lòng 
Mẹ già ngày đợi đêm mong
Con đi biền biệt sao không thấy về? 
Con về trong dạ tái tê 
Cửa nhà sau trước bốn bề vắng tanh
Mộ phần mẹ cỏ mọc xanh 
Nồi cơm mẹ nấu bát canh đâu còn

(1980)

 

KHÓC MẸ 

Vạn dặm đường xa về thăm  mẹ 
Hàng cau cuối ngõ gầy xác xơ 
Cửa trước vườn sau nhà trống vắng 
Một mái tranh nghèo nằm chơ vơ
Trên bàn nhang thơm còn cháy dở 
Ảnh mẹ bơ vơ giữa bàn thờ 
Biển đời chia cách không về kịp 
Để mẹ đau thương với đợi chờ 
Cơm chiều ai nấu thơm luá mới 
Nhớ chén cơm đầy mẹ sớt cho
Nhớ canh mồng tơi con tép bạc 
Nhớ bông bí vàng chấm mắm kho
Bông bí mồng tơi đâu còn nữa 
Mẹ đi thật rồi bỏ con thơ 
Mẹ đã ra đi vào miên viễn 
Bỏ mái tranh nghèo buồn ngẩn ngơ 
Từ đây đôi ngã sầu ly biệt 
Con đi tìm mẹ đến bao giờ?
Chỉ còn thấy mẹ trong cơn mơ 

HQ3911
(1999) 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019